Łączności stacji SP z SN0HQ

W zawodach IARU współzawodnictwo w kategorii stacji HQ jest traktowane w taki sposób, jakby to były rozgrywki narodowych reprezentacji.

Praca stacji HQ jest wspólnym wysiłkiem wielu osób, które pracują na wspólny wynik, poświęcając na to swój czas, możliwość pracy pod własnym znakiem czy też wreszcie udostępniając swoją stację. Końcowe wyniki świadczą o kondycji i sile krótkofalarstwa w danym kraju. Jest to obraz nie tylko siły antenowej czy sprzętowej - to także obraz tego, jak dobrze jesteśmy zorganizowani jako krótkofalowcy.

W zawodach IARU krótkofalowcy w poszczególnych krajach co roku mobilizują się, aby przeprowadzić jak najwięcej łączności ze swoją krajową stacją HQ. Najlepszym przykładem jest stacja DA0HQ reprezentująca DARC (Niemiecki Związek Krótkofalowców). Na przykład w 2002 roku w zawodach IARU niemieccy krótkofalowcy przeprowadzili ze stacją DA0HQ w sumie ponad 8 tysięcy łączności! W tych samych zawodach polskie stacje przeprowadziły ze stacją SN0HQ nieco ponad 3 tysiące łączności. Z kolei analiza logu SN0HQ z 2003 roku wskazuje, że polskie stacje przeprowadziły z SN0HQ w sumie 5402 łączności, a w logu można znaleźć 970 różnych znaków SP.

Co pewien czas na listach dyskusyjnych i publikacjach pojawia się pytanie: Czy można w czasie zawodów IARU nawiązywać łączności tylko ze swoją narodową stacją? Odpowiedź jest jednoznaczna. Można! Zupełnie inną sprawa jest osobista, subiektywna ocena tego faktu. Komisja Zawodów interpretuje regulamin jednoznacznie: dotychczasowe wyniki zawodów IARU wskazują, że takie łączności są zaliczane i nie są w żaden sposób krytykowane przez Organizatorów. Wskazują na to także analizy porównawcze logów (od wielu lat Zespół SN0HQ wymienia się dziennikami z innymi narodowymi reprezentacjami, oczywiście po upłynięciu terminu nadsyłania dzienników).

Każda łączność to kolejny punkt w zawodach. Na końcowy wynik ma wpływ każda łączność przeprowadzona w zawodach. Dlatego zapraszamy do udziału w zawodach IARU HF w kolejnych latach wszystkie polskie stacje i mamy nadzieję, że każda polska stacja nawiąże z nami łączność. Zachęcamy do nawiązywania łączności nie tylko ze stacją SN0HQ, ale także z innymi uczestnikami zawodów. Zachęcamy także i gorąco namawiamy do startów nie tylko w zawodach IARU, ale i w innych zawodach krótkofalarskich w ciągu roku.

O nas

Zespół SN0HQ to grupa, skupiająca pasjonatów zawodów krótkofalarskich. Wszystkim członkom Zespołu SN0HQ przyświeca wspólny cel: start polskiej stacji HQ w zawodach IARU HF Championship i osiągnięcie przez stację wyniku na światowym poziomie.

Stacja SN0HQ reprezentuje w zawodach IARU Polski Związek Krótkofalowców.

Kontakt

Polski Związek Krótkofalowców
Sekretariat ZG PZK
P.O. BOX 54
85-613 Bydgoszcz 13

Contest Manager PZK
Kazimierz Drzewiecki SP2FAX
sp2fax(o)pzk.org.pl