Spotkania SN0HQ

Praktycznie już na początku startów Zespołu SN0HQ w zawodach IARU HF World Championhsip wykształciły się metody współpracy operatorów, biorących udział w pracy stacji.

Jedną z podstawowych metod współpracy są spotkania Zespołu SN0HQ, które odbywają się dwa razy w roku. Jedno spotkani ma miejsce na kilka tygodni przed zawodami, a kolejne kilka tygodni po zawodach.

Przedcontestowe spotkanie ma na celu przedstawienie stanu przygotowań do zawodów. Na spotkaniach przedcontestowych właściciele poszczególnych QTH składają raport o stanie przygotowań, o możliwościach antenowych i możliwych problemach. Na tych spotkaniach odbywa się także zasadniczy przydział operatorów do poszczególnych QTH (a zatem także do pasm i emisji).

Bardzo ciekawym spotkaniem przedcontestowym było spotkanie, które odbyło się przed zawodami IARU w 2005 roku. Spotkanie odbyło się w Nowej Soli, w siedzibie Klubu SP3KEY. W roku 2005 po raz drugi Zespół SN0HQ wystartował w zawodach, wykorzystując współdzielony log. Natomiast po raz pierwszy używany był do tego celu program WriteLog (we wcześniejszych latach Zespół korzystał z programu CT - K1EA). W roku 2003 tylko nieliczne stacje były połączone w sieć, w technologii CT, były to trudne początki nowej technologii sieciowej.

Zmiana programu była także poważną zmianą technologiczną - przede wszystkim w dziedzinie pracy w rozległej sieci. Technologia sieciowa wykorzystywana przez program WriteLog została w dużym stopniu udoskonalona przez Artura SP5QA. Działania Artura pozwoliły na stworzenie stabilnego środowiska serwerowego oraz na zabezpieczenie logu sieciowego przed możliwymi atakami komputerowych wirusów i hackerów. Główny dzień spotkania w Nowej Soli był całkowicie wypełniony wykładami, informacjami o pracy w sieci, pokazami i prezentacjami. To był bardzo pracowity dzień - ale ta praca zaprocentowała zajęciem przez Zespół SN0HQ II miejsca na świecie w zawodach IARU HF 2005.

Oczywiście spotkania Zespołu SN0HQ mają także ważne znaczenie towarzyskie. Wspólne spotkania pasjonatów zawodów pozwalają nam lepiej się poznać i wymieniać posiadanymi doświadczeniami. Bardzo miłe było spotkanie, które odbyło się w roku 2003 w Rudawce Rymanowskiej. Na to spotkanie, w piękne bieszczadzkie rejony, niektórzy z członków Zespołu przybyli z rodziami. To sprawiło, że charakter spotkania był szczególnie miły i przyjacielski.

W poszczególnych latach spotkania Zespołu SN0HQ odbywały się w następujących miejscach:

 • 2022 Spotkanie przedkontestowe 13-14.05.2022 Burzenin, Sportowa Osada
 • 2018 Spotkanie przedkontestowe 11-13.05.2018 Burzenin, Sportowa Osada
 • 2017 Spotkanie pokontestowe 20-22.10.2016 Burzenin, Sportowa Osada
 • 2017 Spotkanie przedkontestowe 28-30.04.2016 Burzenin, Sportowa Osada
 • 2015 Spotkanie pokontestowe 13-15.11.2015 Leśna Woda, Leśna Skarpa
 • 2014 Spotkanie pokontestowe 22-24.08.2014 Julin, Leśniczówka Marysin
 • 2013 Spotkanie pokontestowe 23-25.08.2013 Julin, Leśniczówka Marysin
 • 2012 Spotkanie przedkontestowe 11-13.05.2012 Burzenin, Sportowa Osada
 • 2011 Spotkanie przedkontestowe 20-22.05.2011 Burzenin, Sportowa Osada
 • 2010 Spotkanie pokontestowe 15-17.08.2010 Jeziorki (QTH SP2JMB)
 • 2010 Spotkanie przedkontestowe Żerków k/Jarocina, maj 2010
 • 2009 sierpień, 1st International HQ Meeting (Oława)
 • 2009 przed zawodami w Nowej Słupi 19-21.06.2009
 • 2008 po zawodach w Nowej Słupi 30-31.08.2008
 • 2008 przed zawodami - Kielce (QTH SP7DQR)
 • 2007 po zawodach - Jeziorki, Bory Tucholskie (QTH SP2JMB)
 • 2006 przed zawodami - Joachimów Mogiły (spotkanie podczas Zjazdu Stowarzyszenia PK UKF)
 • 2006 przed zawodami (spotkanie techniczne) - Skierniewice, (w warunkach ekstremalnej zimy (-28o)
 • 2005 po zawodach - Bory Tucholskie (QTH: SP2JMB)
 • 2005 przed zawodami - Nowa Sól (QTH: SP3KEY)
 • 2004 po zawodach - Pieczyska (spotkanie podczas Zjazdu Stowarzyszenia SPDXC)
 • 2004 przed zawodami - Machnice (QTH: SP6IXF)
 • 2004 spotkanie techniczne przed zawodami - Nowa Sól (QTH: SP3KEY)
 • 2003 po zawodach - Pyskowice (QTH: SP9P)
 • 2003 przed zawodami - Rudawka Rymanowska (QTH: SQ8JLA i Zespół z SP8)
 • 2002 po zawodach - Janików (QTH: SP6T)
 • 2002 przed zawodami - Siedlemin (QTH: SP3GEM, SP3GUA)
 • 2001 po zawodach - Kopyść (QTH: SP7GIQ)


 • Aktualizacja: 23.10.2017

O nas

Zespół SN0HQ to grupa, skupiająca pasjonatów zawodów krótkofalarskich. Wszystkim członkom Zespołu SN0HQ przyświeca wspólny cel: start polskiej stacji HQ w zawodach IARU HF Championship i osiągnięcie przez stację wyniku na światowym poziomie.

Stacja SN0HQ reprezentuje w zawodach IARU Polski Związek Krótkofalowców.

Kontakt

Polski Związek Krótkofalowców
Sekretariat ZG PZK
P.O. BOX 54
85-613 Bydgoszcz 13

Contest Manager PZK
Kazimierz Drzewiecki SP2FAX
sp2fax(o)pzk.org.pl